Moje články

Očkování proti covidu s rozumem

Autor

Radovan Dluhý

14/6/2021

Očkování je důležitým pilířem západní medicíny. Vždy se ale jedná o určitý zásah do fungování lidského těla. Pokud se rozhodneme pro očkování, měli bychom to udělat na základě faktů o jeho smysluplnosti a bezpečnosti. To stejné by mělo platit o očkování proti covidu-19.

Nejsem odborníkem na danou problematiku. Nicméně během pandemie moje důvěra v oficiální stanoviska a prohlášení těžce utrpěla. O tom, jak vládní činitelé, média a experti často dezinformovali veřejnost, jsem psal v článku Média: Nástroj politiků. Díky své profesi jsem zvyklý analyzovat cizojazyčné studie a výzkumy a na jejich základě si pak vytvářet o určitém tématu svůj vlastní názor. Chtěl bych se tak s vámi podělit o výsledky mého bádání v problematice očkování proti covidu-19 a o smyslu či nesmyslu jeho plošné aplikace. V této souvislosti je nutné si odpovědět na tři základní otázky. Co víme o úmrtnosti na covid-19, o přirozené versus získané imunitě po očkování a o samotných vakcínách proti covidu-19?

Za prvé, co říkají statistiky úmrtí na nemoc covid-19? Průměrná míra úmrtnosti na světě je dle analýzy Stanfordské univerzity cca 0,15 %. Podle dalších prestižních studií ze světa je míra úmrtnosti na covid-19 (IFR) u mladých lidí podobná míře úmrtnosti z nešťastné náhody a pohybuje se kolem 0,00… procent. S věkem úmrtnost sice roste, avšak pro lidi do věku 55 let je míra úmrtnosti srovnatelná s chřipkou. Úmrtnost potom prudce stoupá u lidí nad 60 let. Obzvláště pokud trpí vážným onemocněním. Z hlediska nebezpečí úmrtí na nemoc covid-19 by tedy dávalo smysl zaměřit očkování především na seniory a ne plošně na širokou veřejnost. Očkování dětí znamená naprosto ignorovat statistiky dopadů nemoci covidu-19 a vystavovat je zbytečnému riziku.

Za druhé, jak funguje přirozená imunita po prodělání nemoci covid-19? Podle americké studie Národního ústavu zdraví trvá přirozená imunita díky paměťovým buňkám (tzv. T- a B-lymfocyty) po nemoci 8 a více měsíců. To potvrdila i květnová vědecká instrukce Světové zdravotnické organizace WHO či nedávný výzkum českého Centra buněčného a tkáňového inženýrství Fakultní nemocnice u sv. Anny. Vědecký tým pod vedením doc. Ireny Koutné navíc zjistil, že u cca čtvrtiny lidí po první dávce očkování nebyla naměřena významná paměťová imunita. A po druhé dávce očkování nedosáhla průměrných hladin přirozené imunity.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že vakcíny proti covidu-19 nebyly testovány z hlediska následné ochrany či možného šíření infekce SARS-CoV-2. Vakcíny byly vyvinuty za účelem zmírnění vážných symptomů. Praxe opravdu ukazuje, že nás očkování před nemocí covid-19 neuchrání. Např. podle nedávné studie publikované v prestižním lékařském časopise Lancet, které se zúčastnilo 30 625 osob, je riziko reinfekce po vakcinaci mRNA vakcínami srovnatelné s rizikem po prodělané infekci. Z hlediska přirozené či získané imunity tedy plošné očkování proti covidu-19 nedává smysl.

Za třetí, co víme o současných vakcínách proti covidu-19? Jedná se o experimentální vakcíny, které byly např. ve Spojených státech „schváleny“ pouze v nouzovém režimu. Tyto vakcíny nebyly dlouhodobě testovány na zvířatech a lidech a neprošly řádným testovacím obdobím, které u vakcín trvá běžně pět a více let. Momentálně se nacházíme na začátku tohoto procesu. Odborníci nám nyní nemohou v žádném případě sdělit, jaké možné nežádoucí účinky tyto vakcíny přinesou z dlouhodobého hlediska.

Co se týče krátkodobých dopadů, zaznamenáváme po několika měsících po začátku očkování proti covidu-19 závažné nežádoucí účinky, jako např. sraženiny krve či srdeční selhání (obzvláště u mladých lidí). Mnoho zemí dokonce přistoupilo k pozastavení některých vakcín či k jejich úplnému zákazu. A nejedná se o vzácné případy nežádoucích účinků. Doporučuji se podívat na oficiální internetové stránky, které úmrtí a nežádoucí účinky zaznamenávají. Např. ve Spojených státech se jedná o systém VAERS, ve Velké Británii o databázi Yellow Card a v Evropské unii se tyto stránky nazývají EudraVigilance. V půlce května jsem na těchto stránkách identifikoval celkem 16 430 nahlášených úmrtí a 1 492 536 nahlášených nepříznivých účinků očkování proti covidu-19. A podle výzkumu univerzity ve Stanfordu např. americký systém VAERS odráží realitu obvykle jen z 1 %, tzn. 99 % nežádoucích účinků po očkování nebývá obvykle nahlášeno a zaznamenáno. Co tedy říci o smysluplnosti očkování v souvislosti s nabízenými vakcínami? Jelikož se nacházíme v počáteční fázi testování, nemůžeme zaručit jeho bezpečnost. V současnosti plošné očkování tedy, jako v obou minulých případech, nedává smysl.

Některé světové lékařské kapacity, jako např. kanadský lékař dr. Roger Hodkinson či francouzský virolog a laureát Nobelovy ceny Luc Montagnier, plošné očkování proti covidu-19 tvrdě odsoudily. Začátkem tohoto června zaslala ředitelka vážené britské nezávislé lékařské konzultační společnosti (The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd.) dr. Tess Lawrie britskému ministerstvu zdravotnictví varovný dopis o prozatímních nežádoucích účincích vakcín ve Velké Británii. V dopise dokonce vyzývá o potřebě humanitární pomoci osobám, kterým očkování ublížilo.

Pokud tedy stojíte před rozhodnutím, jestli se necháte naočkovat, zamyslete se v prvé řadě, jaké míře úmrtnosti na covid-19 opravdu sami čelíte. A nad tím, co víme o přirozené versus získané imunitě po očkování. A samozřejmě o samotných vakcínách proti covidu-19. Tyto informace by měly být klíčem k vašemu rozhodnutí. Určitě byste se neměli rozhodovat pouze na základě toho, jestli vám očkování přinese slíbenou „svobodu“.

...

Get Our Monthly Newsletter, Directly Into Your Inbox!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form