Moje články

Smartphony a rakovina

Autor

Radovan Dluhý

17/8/2020

Text byl přeložen z amerického časopisu Scientific American

Nové studie spojují záření z mobilních telefonů s rakovinou

Výzkumníci volají po větší obezřetnosti, ale skeptici říkají, že důkazy ze studií o potkanech nejsou přesvědčivé.

Způsobuje záření z mobilních telefonů rakovinu? Nové studie ukazují korelační vztah, ale důkazy asi nevyřeší dlouhou debatu, jestli existuje kauzalita, nebo jestli nějaké dopady jsou tímto zářením způsobeny.

Ionizující záření, které vydávají zdroje jako např. rentgenové přístroje nebo Slunce, podporuje vznik rakoviny tím, že trhá molekuly v těle. Ale neionizující záření z radiových frekvencí mobilních telefonů či jiných bezdrátových přístrojů má pouze jeden známý dopad: schopnost zahřát tkáň pomocí rozkmitání molekul.

Nicméně důkazy podané novými studiemi ukazují, že delší vystavení – dokonce i v malých intenzitách – radiofrekvenčního záření může souviset u potkanů se vznikem vzácného druhu rakoviny nazvaného schwannom. Jedná se o nervové buňky a nemoc by byla způsobena jinými mechanismy než zahříváním.

Studie jsou významné pro jejich velikost. Vědci z Národního toxikologického programu (NTP, federální meziinstitucionální skupina pod Národním ústavem zdraví v USA – pozn. překl.) testovali 3000 potkanů a myší obou pohlaví po dobu dvou let. Jedná se o největší výzkum záření radiových frekvencí (RF) ve spojitosti s rakovinou ve Spojených státech vůbec. Evropští vědci v Ramazziniho institutu (RI) v Itálii (institut se zaměřuje na výzkum rakoviny – pozn. překl.) byli stejně ambiciózní; jejich nedávný výzkum zkoumal dopady RF na takřka 2500 potkanů od narození až po jejich smrt.

Je důležité také zmínit, že studie hodnotily záření různým způsobem. NTP studie zkoumala záření zblízka, „near-field“, tzn. z mobilních telefonů. Na druhé straně, vědci z RI zkoumali záření z dálky, „far-field“, tzn. z různých zdrojů, které nás bombardují zářením, včetně tabletů a notebooků. Přesto přišli na stejné výsledky: Samčí potkani v obou studiích (ale ne myši nebo samičí zvířata) dostali rakovinu (schwannom) srdce ve statisticky daleko větší míře než kontrolovaná zvířata, který nebyla záření vystavena.

Obě tyto studie „potvrzují, že RF záření má biologické efekty“ u potkanů, některé z nich jsou „relevantní ke vzniku rakoviny“, uvádí Jon Samet, profesor preventivní medicíny a děkan Coloradské školy veřejného zdraví. Jon Samet se na výzkumech nepodílel. Avšak podotkl, že není jasné, jestli bezdrátové technologie jsou pro lidi stejně rizikové. Přece rakovina srdce druhu schwannom je u lidí velmi vzácná; pouze málo případů bylo zatím zdokumentováno v lékařské literatuře.

Když zapneme mobilní telefony a další bezdrátové přístroje, vystavujeme se dlouhodobému RF záření. A to i přesto, když přístroje nepoužíváme, protože komunikují s mobilními věžemi a vysílači. Intenzita záření se zmenšuje se vzdáleností od těla a dosahuje maxima, když jsou přístroje vedle naší hlavy během telefonování, nebo před naším tělem během posílání textových zpráv.

NTP studie vystavila potkany a myši obou pohlaví RF záření v rozsahu 1.5, 3 nebo 6 wattů záření na kilogram lidského těla nebo W/kg. Tato studie vznikla na požadavek U.S. Food and Drug Administration (FDA, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) před 10 lety. Nejnižší dávka je asi stejná jako limit Federální komunikační komise, a rovná se 1,6 W/kg. Zvířata byla vystavena záření devět hodin denně po dobu dvou let (tak dlouho totiž žije potkan). Dávky se pomalu zvyšovaly podle toho, jak zvíře nabíralo na váze a rostlo. Dávka na jednotku těla zůstala tedy stejná po dobu celého výzkumu.

V roce 2016 pronikla na veřejnost zpráva, že 25milionová studie (americké dolary) poskytla jasný důkaz o tom, že RF záření souvisí se vznikem rakoviny u laboratorních potkanů. A nešlo jenom o rakovinu srdce (schwannom) u samčích potkanů, ale vědci také zaznamenali zvýšené případy lymfomy a rakoviny prostaty, kůže, plic, jater a mozku. Míra rakoviny se zvýšila s vyššími dávkami. Nicméně důkazy nebyly jednoznačné a mohlo jít o další příčiny nemocí, nesouvisející s RF zářením. Paradoxně zvířata, která byla vystavena záření, žila déle než ta, která záření vystavena nebyla. Studie byla po dobu tří dnů recenzována panelem nezávislých odborníků a skončila 28. března. Jejich závěr byl takový, že existuje „jasný důkaz“ toho, že RF záření souvisí s rakovinou srdce (schwannom), a „možný důkaz“ spojitosti s rakovinou mozku (gliom). Nyní záleží na NTP, jestli přijmou nebo odmítnou závěry odborníků. Závěrečná zpráva se očekává za několik měsíců.

Ramazzini studie testovala tři dávky, které ozařovaly pouze těla potkanů v rozsahu buď 5, 25, nebo 50 voltů na metr. Dávky se tedy lišily od těch měřených v NTP studii. Ale vědci z RI také přepočítali měření na W/kg, aby ukázali, jak jsou dávky srovnatelné s limity RF záření u mobilních telefonů a věží. Tyto limity jsou dané FCC a Mezinárodní komisí o ochraně z neionizujícího záření. Limity ve studiích byly tisíckrát nižší. Ozařování začalo u plodu potkanů a pokračovalo po dobu 19 hodin denně až do smrti zvířat z přirozených příčin.

Stejně jako ve studii NTP, Ramazzini výzkumníci zjistili statisticky významné zvýšení hladiny rakoviny srdce (schwannom) u samčích potkanů v těch největších dávkách. Také detekovali souvislosti, i když slabší, mezi RF zářením a rakovinou mozku (gliové buňky) především u samičích potkanů. Ronald Melnick, bývalý toxikolog, který navrhl NTP studii, tvrdí, že konzistence mezi těmito dvěma studiemi je důležitá, protože možnost „reprodukce ve vědě zvyšuje naši důvěru ve zjištěné výsledky“.

Proč se Schwannovy a gliové buňky zdají být terčem záření z mobilních telefonů, není jasné. David Carpenter, doktor, který řídí Institut zdraví a životního prostředí na Univerzitě v Albany, vysvětlil, že cílem těchto buněk je ochránit nervová vlákna v těle. Jsou jako elektrické systémy, a to může být právě tím faktorem, napsal v emailu. „Ale to je jen spekulace.“

Několik epidemiologických studií uvedlo vyšší hladinu rakoviny mozku mezi lidmi, kteří intenzivně používají mobilní telefony po dobu 10 let a více. Týká se to právě jemných rakovinových Schwannových buněk, které se nazývají akustickými neuromy. Ty ovlivňují nervové buňky, které propojují vnitřní ucho se strukturami uvnitř mozku. Tento růst může v některých případech pokročit s časem až ve zhoubný nádor. Ale další studie tyto spojitosti nepotvrdily.

Samet doplňuje, že je nyní hlavní výzvou prokázat biologicky relevantní spojitost mezi akustickými neuromy a dalšími gliálními nádory v mozku člověka, se Schwannovými nádory v srdcích potkanů. „Tento mechanismus je nejistý,“ říká, „existuje mnoho informací, které potřebujeme zjistit.“

Od roku 2011 bylo RF záření klasifikováno Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako Skupina 2B, tzn. „možný“ lidský karcinogen. Tato agentura patří pod WHO. Na základě těchto nových studií u zvířat a některých epidemiologických důkazů, které spojují intenzivní a dlouhodobé užívání mobilních telefonů s typem nádoru gliom v lidském mozku, Fiorella Belpoggi, ředitelka výzkumu v RI a vedoucí tohoto výzkumu říká, že IARC by měla zvážit změnu klasifikace na „pravděpodobný“ lidský karcinogen. I kdyby byl tento hazard pro zdraví nízký, miliardy lidí jsou tomuto záření vystaveny, což odvozuje od množství lidí, kteří mobilní telefony vlastní. Véronique Terrase, mluvčí IARC říká, že k přehodnocení může dojít, až NTP obdrží finální zprávu.

Stephen Chanock, který řídí Divizi epidemiologie rakoviny a genetiky v Národním institutu rakoviny, zůstává však skeptický. Monitorování rakoviny institutem a dalšími organizacemi musí ukázat zvyšující se množství lidí s rakovinou mozku, říká. Mapování rakoviny mozku jako např. akustického neuromu bylo iniciováno v roce 2004 výzkumníky v programu Surveillance, Epidemiology and End Results. Podle mluvčího Chanocka se akustický neurom „neakumuloval do takového bodu, abychom o něm mohli říct něco významného“.

Když se zeptáte, jestli v tom nemůže hrát roli zpoždění, Chanock odpoví: „Mobilní telefony zde byly již dlouho. Nesnažíme se zpochybnit důkazy a studie RI určitě klade zajímavé otázky. Ale musíme tuto studii dát do spojitosti s dalšími zprávami a to ještě nějakou dobu potrvá.“

Epidemiologické studie, které zkoumají vliv mobilních telefonů na riziko vzniku rakoviny, zatím vyprodukovaly nekonzistentní výsledky. Jiné studie zkoumaly lidi, kteří již měli rakovinu pravděpodobně způsobenou RF zářením (gliom, akustický neurom, slinná žláza). Výzkumníci srovnali používání mobilních telefonů této skupiny se skupinou, která tuto nemoc neměla. Jiné studie zkoumaly lidi, kteří byli zdraví, a pak je sledovaly, jestli jejich používání mobilních telefonů reflektuje nové nálezy rakoviny. Všechny tyto epidemiologické studie však mají vážné omezení, včetně toho, že uživatelé v dotaznících neuvádějí svoje návyky v používání mobilních telefonů úplně přesně.

V prohlášení z 2. února Jeffrey Shuren, ředitel FDA, z Centra pro techniku a radiologické zdraví, napsal, že přes výsledky studie NTP a různé důkazy o vlivu RF záření a vznik rakoviny u člověka – to jsou dnes stovky studií – „máme jistotu, že současné limity záření z používání mobilních telefonů jsou přijatelné pro lidské zdraví.“ Chanock říká, že pro něho důkazy ze studie RI nic nemění. „Stále souhlasíme s prohlášením FDA,“ sděluje.

Zdroj: New Studies Link Cell Phone Radiation with Cancer, 29. března 2018

https://dluhy-smith.blog.respekt.cz/smartphony-a-rakovina/

...

Get Our Monthly Newsletter, Directly Into Your Inbox!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form